V úterý 16. 6. 2020 proběhlo již 8. zasedání Pracovní skupiny pro genofondy v botanických zahradách ČR. Tentokráte byla hostitelem naše botanická zahrada. Jednání proběhlo za účasti zástupců botanických zahrad České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Jednání probíhalo v zasedací místnosti Botanického ústavu, v.v.i.
Jednání probíhalo v zasedací místnosti Botanického ústavu, v.v.i.

Na programu byly především otázky související s evidencí pěstování populací kriticky ohrožených druhů v botanických zahradách s cílem uchování jejich genofondu. Dalším bodem jednání bylo seznámení se vznikající obecnou metodikou pro pěstování ohrožených druhů a diskuze nad jejím obsahem.

Po poledni byla další témata diskutována při prohlídce botanické zahrady, jejích záchranných kultivací a pěstebních experimentů projektu TAČR.

Diskuze nad kultivací ohrožených vodních rostlin
Diskuze nad kultivací ohrožených vodních rostlin
Jednání nad experimenty 2020 projektu TAČR
Jednání nad experimenty 2020 projektu TAČR