Pečujeme o záchranné kultury a genofond kriticky ohrožených rostlin.

Naše genová banka

V genofondu evidujeme 131 druhů chráněných zákony České republiky. Zaměřujme se na udržování genofondu ohrožených druhů původem z Třeboňska. Postupně se snažíme ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko zavádět do kultury místní populace ohrožených druhů, jako možnou pojistkou pro případ neprosperování těchto rostlin ve volné přírodě a také proto, aby si je u nás mohli zblízka prohlédnout zájemci z řad studentů i široké veřejnosti, protože lokality jejich výskytu v přírodě jsou často, z důvodu ochrany, veřejnosti nepřístupné.

Od roku 2016 jsou semena ve sbírce pěstovaných ohrožených druhů zálohována mrazením a vytvořena tak byla „genová banka“.

Semena nabízená botanickým zahradám a k výzkumu v rámci IPEN jsou v Index Seminum.