Sbírka představuje cennou banku živého materiálu, který poskytuje pro vědeckou práci i aplikační sféru.

Poskytování rostlin výzkumným institucím
– rostliny nebo jejich části jsou poskytovány k výzkumným účelům
– na konkrétních podmínkách dodání materiálu je potřeba se předem domluvit; doba, za kterou jsme rostliny schopni poskytnout, záleží na druhu a požadovaném množství rostliny
– ceník je zde (pokud rostliny posíláme poštou k ceně je připočteno poštovné a balné)
– přehled pěstovaných druhů najdete zde

Evidence rostlin
– udržování aktuálního stavu databáze pěstovaných rostlin a genové banky
zpřístupňování databáze pěstovaných rostlin odborné veřejnosti
označování rostlin ve Sbírce jmenovkami

Index seminum
– sběr a evidence semen
– výměna semen mezi botanickými zahradami
– poskytování rostlin na výzkum

Granty
TAČR Epsilon – Metodologie ex situ konzervace ohrožených druhů rostlin
Udržování kultur vymřelých nebo kriticky ohrožených druhů rostlin CHKO Třeboňsko
Využití biologických sbírek a moderních metod pro studium změn v krajině a pro záchranu organismů ex situ
Optimalizace využívání sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR (2015-2019)
IBOAT

Publikace
– publikace nalezne zde