Oddělení Experimentální zahrada a sbírka vodních a mokřadních rostlin se od roku 2020 spolupodílí na řešení projektu Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. IBOAT, jehož hlavním cílem je „nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.“

Naše oddělení řeší problematiku zvýšení kvality práce se žáky SŠ a studenty VŠ s cílem zvýšení jejich zájmu o vědeckou kariéru.

Botanická zahrada Třeboň
Určování druhů pomocí moderních zahraničních publikací pořízených z prostředků IBOAT.
Botanická zahrada Třeboň
Využití terénního mikroskopu a botanických lup při určování druhů.
Botanická zahrada Třeboň
Využití pěstebních nádrží v praktických demonstracích biologie vodních rostlin.
Botanická zahrada Třeboň
Určování druhů rašeliníků s využitím mikroskopické techniky.
Botanická zahrada Třeboň
Z určování rašeliníků.
Botanická zahrada Třeboň
Pozorování sporokarpů Salvinia natans.
Botanická zahrada Třeboň
Repatriace kriticky ohrožených druhů na náhradní antropogenní stanoviště.
Botanická zahrada Třeboň
Z exkurze k výzkumu vodních makrofyt.
Práce s lupou při určování vyšších rostlin.
Práce v záchranných kultivacích.
Terénní exkurze za mokřadními druhy.
Odběr vzorků vodních makrofyt.
Odběr vzorků vodních makrofyt.
Návštěva mokřadních vrbin.
Mikroskopování.
Pozorování semen binolupou.
Práce s mikroskopickou technikou.