Přehled vědeckých publikací vedoucí Sbírky naleznete zde.

Tiskové a elektronické výstupy Sbírky

  • Navrátilová, J. (2019): Výroční zpráva 2019.
  • Navrátilová, J. (2019): Kotvice. Zahrádkář 51 (7): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2019): Rostliny pro vápnitá slatiniště. Zahrádkář 51 (1): 22-23.
  • Navrátilová, J. (2018): Výroční zpráva 2018.
  • Navrátilová, J. (2018): Rostliny pro kyselá rašeliniště. Zahrádkář 50 (12): 18-20.
  • Navrátilová, J. (2018): Zahradní rašeliniště. Zahrádkář 50 (11): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2018): Žabníky. Zahrádkář 50 (8): 24–25.
  • Navrátilová, J. (2018): Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět 2018 (5): 21.
  • Navrátilová, J. (2018): Zajímavé vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích. Třeboňský svět 2018 (5): 19.
  • Navrátilová, J. (2018): Puškvorce. Zahrádkář 50 (2): 16-17.
  • Navrátilová, J. (2018): Vrbiny. Zahrádkář 50 (1): 14-15.
  • Navrátilová, J. (2017): Výroční zpráva 2017.
  • Navrátilová, J. (2017): Kejklířky. Zahrádkář 49 (12): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2017): Lakušníky. Zahrádkář 49 (11): 21.
  • Navrátilová, J. (2017): Voďanka. Zahrádkář 49 (8): 17.
  • Navrátilová, J. (2017): Mokřadní pryskyřníky. Zahrádkář 49 (6): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2017): Orseje a blatouchy. Zahrádkář 49 (5): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2017): Kypreje. Zahrádkář 49 (4): 18.
  • Navrátilová, J. (2017): Vodní kapradiny. Zahrádkář 49 (3): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2017): Mokřadní přesličky. Zahrádkář 49 (2): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2017): Plavíny. Zahrádkář 49 (1): 20-21.
  • Navrátilová, J. (2017): Novinky ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin v Třeboni v roce 2016. Botanika 5 (1): 14-17.
  • Navrátilová, J. & Juráň, J. (2017): Botanický ústav AV ČR, pracoviště Třeboň. Ročenka města Třeboň 2017: 47.
  • Auf, D. (2016): Do Třeboně za mokřadními rostlinami. Zahrádkář 48 (11): 16-17. (rozhovor s Janou Navrátilovou o Sbírce)
  • Navrátilová J. (2016): Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě – 2. díl. Botanika 4 (2): 26-27.
  • Navrátilová, J. (2016): Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě – 1. díl. Botanika 4 (1): 26-27.
  • Navrátilová J. (2016): Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět, 07/2016: 15–15.
  • Zpráva o činnosti Sbírky 2016
  • Zpráva o činnosti Sbírky 2015
  • Kučerová A., Navrátilová J., Husák Š. & Adamec L. (2010): Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň. In: Chytrá M., Hanzelka P. & Kacerovský R. – Botanické zahrady a arboreta České Republiky, Academia, Praha, pp. 388–395.
  • Adamec L. & Kučerová A. (2008): Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni – nabídka využití v experimentální biologii rostlin. – Bull. České spol. exp. biol. rost. a Fyziol. sekce Slov. bot. spol. 8(2): 21–23.
  • Navrátilová J., Husák Š., Adamec L. & Dvořáková K. (2005): Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. In: Sekerka P. (ed.), Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí. Sborník z konference 5.-9. 9. 2005 v Praze – Suchdole, vyd. Botanická zahrada Praha, pp. 85–92.
  • Adamec L. & Husák Š. (2002): Sbírka vodních a mokřadních rostlin. – Akademický bulletin, 6: 12–13.
  • Adamec L. & Husák Š. (2002): The Collection of Aquatic and Wetland Plants of the Czech Republic. – Aquaphyte, 22, 1: 14–15.
  • Husák Š. & Adamec L. (1999): Kultivace vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR V Třeboni. – Živa, 3: 117–118.
  • Husák Š. & Adamec L. (1998): Záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AVČR v Třeboni. – Příroda, 12: 7–26.