Sbírka vodních a mokřadních rostlin je specializovanou kolekcí více než 700 druhů rostlin původem převážně ze středoevropských mokřadů.

Sbírka vznikala postupně od roku 1976 především pro vědecké účely. Dnes má charakter malé specializované botanické zahrady a je otevřena studentům i široké veřejnosti. Sbírka je členem Unie botanických zahrad České republiky a Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Aktivně se podílí na činnosti Pracovní skupiny pro genofondy, jejímž účelem je koordinovat konzervaci domácí kriticky ohrožené flóry v ex situ kolekcích botanických zahrad.

Činnosti Sbírky:

Záchranné kultivace ohrožených rostlin
– udržování ohrožených druhů v kultuře a repatriace na náhradní stanoviště
– spolupráce s orgány ochrany přírody
– více informací zde

Uchovávání sbírek rostlin
– uchovávání a rozvoj genofondu vodních a mokřadních rostlin z ČR
– spolupráce s botanickými zahradami v oblasti výměny rostlin a semen
– více informací zde

Výzkum
– poskytování rostlin k výzkum nejrůznějším vědeckým pracovištím
– sledování nároků pěstovaných druhů
– více informací zde

Vzdělávání studentů, environmentální výchova dětí i osvěta dospělých
– komentované a volné prohlídky pro veřejnost (více zde)
– komentované exkurze pro školy i veřejnost (vice zde)
pořádání zábavně vzdělávacích akcí
– vedení středoškolských i vysokoškolských odborných praxí (více zde)
– spolupráce při výuce pěstitelských kurzů s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
– pro učitele spolupořádáme seminář „Mokřadní rostliny„, foto z roku 2022 zde
– pro pěstitele a zahradníky připravujeme kurz „Pěstování vodních a mokřadních rostlin

Reprezentace Sbírky a Botanického ústavu
Unie botanických zahrad České republiky
Pracovní skupina pro genofondy
– workshopy a konference s tématikou pěstování a ochrany rostlin

Výstavy
Dny otevřených dveří
Zajímavé vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích
– A-fest in park

Výroční zprávy