Aktualizováno 29. 8. 2023

Část Sbírky je přístupná veřejnosti a jako botanická zahrada slouží k poučení, odpočinku a potěšení smyslů přirozenou krásou rostlin.

Expozice naší botanické zahrady zahrnuje více než 700 populací druhů vodních a mokřadních rostlin (seznam s fotografiemi). Většina z nich pochází ze střední Evropy. Ve Sbírce pečujeme o běžné rostliny našich řek, potoků, rybníků i jejich okolí, ale především o rostliny velmi vzácné a dokonce i takové, které z naší přírody už definitivně vymizely. Podívat se můžete na jen několik milimetrů dlouhé lístky nejmenší kvetoucí rostlinky na světě – drobničky bezkořenné, i druhy rákosin dorůstající výšky více než dvou metrů. Najdete zde druhy zcela ponořené ve vodě, vzplývající na hladině, bezkořenné i kořenující v substrátu. Pěstujeme všechny naše přírodní lekníny a stulíky, i všechny v České republice rostoucí masožravé rostliny. Dále u nás můžete poznat léčivé a jedovaté rostliny, jako jsou vachta, ďáblík, puškvorec nebo vlochyně. Expozice je doplněna autorskými informačními tabulemi.

Část venkovní expozice je uspořádaná „biotopově“. V ní jsou rostliny pěstovány v podobných seskupeních, jako rostou v přírodě. K hlavním biotopům patří společenstva živinami bohatých i chudých tůní, rašelinišť, obnažených rybničních den, rašelinných luk, slanisek a ledovcových jezer.

Veřejně přístupnou část expozice doplňuje několik mokřadních druhů pocházejících z tropů a subtropů.
K nim patří například azola, nepukalka, lotos a papyrus.

Od roku 2016 je v letní sezóně ve skleníku otevřena expozice vybraných vodních a masožravých rostlin v akváriích. Ta je uspořádána podle biogeografických oblastí. Lze si zde také prohlédnout nejrůznější typy přizpůsobení rostlin životu ve vodě nebo pozorovat mechanismy lapání kořisti masožravými rostlinami.

Informace o vstupu pro návštěvníky naleznete zde.

Aktuality ze zahrady najdete na hlavní stránce po srolování dolů.