Prosincový Zahrádkář přináší přehled rostlin, které lze s úspěchem pěstovat na zahradních rašeliništích. O těchto rostlinách se můžete dočíst na stranách 18-20.