• Vzhledem k tomu, že v exponovaných časech přesahuje návštěvnost možnosti Botanické zahrady, je vhodné větší skupiny dopředu objednat.
  • Maximální počet členů skupin je celkem 60.
  • Červeně jsou v tabulce počtem objednaných označeny zcela obsazené časy, zeleně pak počtem objednaných označeny časy, jejichž kapacita není zcela naplněna.
 9:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:00
čtvrtek4040606020202060606040
pátek20207575752040404040
sobota