Optimalizace využívání sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR

Tento projekt je součástí Strategie AV21, programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE), jehož koordinátorem je prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i)
a řešiteli Mgr. Václav Hönig, Ph.D.– Biologické centrum, Mgr. Barbora Zemanová, Ph.D. – Ústav biologie obratlovců, Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. – Botanický ústav

Cílem aktivity, společné pro několik ústavů AV ČR, je rozvinout sbírky biologického materiálu do podoby, kdy: 1) budou technicky dobře vybavené a materiál bude kvalitně skladován, 2) údaje o vzorcích budou široce dostupné, k dispozici pro další využití a 3) se u veřejnosti rozšíří povědomí o existenci a významu sbírek v kontextu špičkového základního i aplikovaného výzkumu AV ČR.

Z tohoto projektu jsou financovány nové informační tabule ve Sbírce, informační leták, Dny otevřených dveří, prezentace Sbírky A-fest in park, publikační výstupy v časopisech Botanika a Zahrádkář a putovní velkoformátová výstava „Příběhy biologických sbírek Akademie věd ČR„.