Ve středu 22. května slavíme Světový den biodiverzity na památku dne podpisu Úmluvy o biologické rozmanitosti. Je to také Den botanických zahrad, které jsou celosvětově nejvýznamnějšími institucemi ex situ ochrany biodiverzity. V naší Botanické zahradě Třeboň v tento den zahájíme výstavu „Rostliny a cukry“. Na dvanácti panelech umístěných v zahradě návštěvníkům přiblížíme co jsou cukry, co znamenají pro rostliny, jak a proč je rostliny vyrábějí a k čemu je používají.

Podělíme se o nové poznatky vědců Botanického ústavu AV ČR, kteří se fungováním cukrů v rostlinách dlouhodobě zabývají. Také se podíváme do historie využívání cukrů člověkem a představíme vybrané hlavní cukrodárné plodiny.

jakon (Smallanthus sonchifolius)
datlovník pravý (Phoenix dactylifera)
řepa obecná (Beta vulgaris)