DOD 20022, lotos

Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR proběhnou od čtvrtka 26. května do soboty 28. května, vždy od 9 do 18 hodin. Na každou lichou hodinu je plánovaná komentovaná prohlídka zahrady s průvodcem.

Kromě pravidelných prohlídek je připraven také zábavně vzdělávací program pro děti a studenty. Protože botanický ústav AV ČR slaví letos 60 let od svého založení, chtěli jsme tuto událost trochu připomenout a zvolili téma „Věk rostlin“. Zábavnou formou se společně podíváme na to, co znamená 60 let pro vybrané pěstované rostliny, jak dlouhověké mohou některé rostliny být, kolika let se dožívají a jak to zjistit. Malí i velcí průzkumníci budou mít možnost zkusit si věk některých rostlin spočítat a něco se na toto téma přiučit.

Ve venkovní expozici bude ke zhlédnutí více než 700 druhů rostlin vod a mokřadů, výběr nejzajímavějších užitkových mokřadních druhů tropů a subtropů i hlavní zástupci z říše masožravých rostlin. Expozice je letos mírně rozšířena, k vidění je nově například vegetace kyselých písků, a prameništní vegetace s největší evropskou přesličkou.

Po celou dobu bude v zahradě probíhat prodej masožravých, akvarijních i dalších mokřadních rostlin. Poradíme Vám, jak o tyto rostliny pečovat, nebo přesadíme Vaši vlastní masožravou rostlinu.

Větší skupiny zájemců o prohlídku si mohou rezervovat konkrétní čas dle potřeby na e-mailové adrese: jana.navratilova@ibot.cas.cz, nebo na telefonu: 384721156. Více informací najdete zde: https://www.sbirka.butbn.cas.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontakt: Jana Navrátilová; e-mail: jana.navratilova@ibot.cas.cz; telefon: 384721156