Botanická zahrada Třeboň pořádá od 1. června do 15. září 2021 skleníkovou výstavu „Vodní a masožravé rostliny z celého světa“. Výstava je umístěna v malém skleníku přímo v botanické zahradě a je přístupná v otvírací době zahrady, to je denně od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si zde můžete zástupce většiny rodů masožravých rostlin světa. V dopoledních hodinách upoutají svými barevnými kvítky kvetoucí trpasličí australské rosnatky. Vedle mnoha dalších rosnatek, mucholapky, špirlic a láčkovek můžete pozorovat i méně známé masožravé rostliny jako je jihoevropský rosnolist (Drosophyllum luisitanicum), různé druhy terestrických, epifytických i vodních bublinatek, genliseje nebo například láčkovnici australskou (Cephalotus follicularis). Rostliny jsou v expozici uspořádány geograficky, podle jednotlivých kontinentů a jednotlivá akvária doplňují další druhy příslušné oblasti, například americké špirlice doprovází klikva velkoplodá, suchopýr virginský, borovice bahenní a zajímavé růžově kvetoucí rostlina z čeledi kýchavicovité Helonias bullata. V dalších akváriích můžete pozorovat společenstva vodních rostlin z různých koutů planety, například stolístky, rdesty, růžkatce, zákrutichy, bakopy, zakucelky, mokřanky, morovinky nebo kryptokoryny. Připravena byla sbírka vodních kapradin s několika nepukalkami (Salvinia), obšíráky (Ceratopteris), azolou (Azolla) a zajímavou brazilskou kapradinou Regnellidium diphyllum. Zastoupeny jsou i leknínovité rostliny – mezi nimi najdete také nejmenšího (drobný africký leknín) a největšího zástupce této skupiny (Euryale ferox). Z užitkových mokřadních rostlin pěstujeme čtyři odrůdy rýže, lotosy a několik druhů šáchorů, z nejznámějších šáchor papírodárný a šáchor jedlý. Výstavu doplňuje několik mučenek a tillandsií.