Ve středu 5. 2. 2020 proběhla za účasti Hortus Botanicus Třenoň Valná hromada Unie botanických zahrad na půdě Botanické zahrady a arboreta MENDELU. Během dopoledního zasedání P. Sekerka představil práce na evidenci a klasifikátorech pro vybrané klonální rostliny (Iris, Galanthus) a J. Navrátilová přípravu databáze informací k pěstování chráněných / ohrožených taxonů rostlin květeny České republiky s možností jejího využití i pro další pěstované rostliny.

Jednání na Valné hromadě Unie botanických zahrad 5. 2. 2020.
Po polední přestávce byly v expozicích botanické zahrady konzultovány možnosti pěstování chráněných / ohrožených v botanických zahradách České republiky.