Coleanthus subtilis

Naše Botanická zahrada Třeboň splnila kritéria pro zařazení do mezinárodní sítě výměny rostlin (The International Plant Exchange Network – IPEN), která vznikla v roce 2002 jako organizace botanických zahrad zaměřená na plnění cílů Úmluvy o biologické rozmanitosti. Více informací naleznete zde.

V souvislosti s tím byla naše Botanická zahrada Třeboň registrována v databázi GardenSearch, kterou spravuje Botanic Gardens Conservation International. Kód naší zahrady je HBT.