Nový projekt Sbírky programu TAČR Epsilon TH04030115 – „Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách“ byl prezentován vedoucí oddělení a řešitelkou projektu Janou Navrátilovou na Valné hromadě Unie botanických zahrad.