Ve Sbírce pěstujeme přes 700 druhů rostlin – většina pochází z České republiky, případně střední Evropy, jen necelých 10 % druhů je z jiných oblastí světa. Tento počet druhů činí z naší Sbírky  jednu z největších v Evropě. Součástí Sbírky jsou i záchranné kultivace více než 30 ohrožených druhů využívané k posílení přírodních populací. Od jara do podzimu je Sbírka přístupná veřejnosti. Sbírka byla založena v roce 1976 jako prostředek ke studiu ohrožených vzácných druhů. Sbírka dále slouží jako genová banka pro vzácné a ohrožené druhy rostlin. Mnoha domácím i zahraničním odborným pracovištím poskytuje studijní a pokusný materiál, materiál pro určování a botanické ilustrace, využívá se k výuce botaniky a rostlinné ekologie. Od roku 1998 je 150-200 druhů semen pravidelně sbíráno a nabízeno výzkumným institucím a jiným botanickým zahradám.

Sbírka obsahuje kvetoucí a výtrusné rostliny i řasy parožnatky. Jsou v ní zastoupeny všechny ekologické formy vodních a mokřadních rostlin: druhy kořenující ve dně i bezkořenné ponořené druhy, rostliny s listy vzplývajícími na hladině, volně plovoucí i vynořené, vytrvalé i jednoleté.  Její součástí jsou druhy běžné, vzácné i kriticky ohrožené, z nichž některé již téměř vymizely z flóry ČR. Najdeme zde rostliny rašelinišť, slatinišť, rákosin a ostřicových porostů, dále rostliny obnažených rybničních den, vlhkých písčitých substrátů, vodních toků a nádrží. Rostliny jsou ve Sbírce uspořádány podle ekologických nároků. V hlubších nádržích jsou pěstovány vodní rostliny, mělčí nádrže jsou osázeny nejrůznějšími mokřadními druhy. Nádrže jsou dále rozděleny podle stupně trofie, alkalinity vody, složení půdního substrátu a zastínění. Ve Sbírce je tak možné najít na malé ploše velké množství druhů rostlin s různými ekologickými nároky. Dále zde pěstujeme všechny druhy masožravých rostlin České republiky. Doplňkem je sbírka více než 60 druhů (sub)tropických vodních, bahenních a masožravých rostlin.