V rámci tohoto projektu kultivujeme kriticky ohrožené druhy Třeboňska a repatriujeme je na evidovaná antropogenní náhradní stanoviště. V letech 2015 a 2016 bylo založeno 39 monitorovaných repatriačních trvalých ploch, nichž sledujeme vývoj prosperování jednotlivých druhů.