Práce Sbírky byla prezentována na tradiční konferenci „Otazníky kolem CITES“ pořádané Katedrou biologických disciplín ZF JU v Č.B. ve spolupráci s MŽP ve dnech 23.-24. 10. 2018.