image

Třeboňské pracoviště Botanického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i se zabývá zejména základním výzkumem v oblasti ekologie rostlin a taxonomie, ekologie a fyziologie sinic a řas, kde se také podílí na projektech aplikovaného výzkumu. K vědeckým oddělením náleží také dvě specializované sbírky. Sbírka mokřadních rostlin obsahuje přes 400 druhů rostlin, což ji řadí mezi největší svého druhu v Evropě. Slouží jako genová banka pro vzácné a ohrožené rostliny a je přístupná veřejnosti. Druhou sbírkou je sbírka kultur sinic a řas. Slouží k udržování kmenů využitelných pro základní i aplikovaný výzkum a vzdělávání. V sortimentu sbírky je přes 700 kmenů, které jsou poskytovány tuzemským i zahraničním zájemcům.

Součástí pracoviště je také veřejnosti přístupná vědecká knihovna s fondem specializovaným zejména ekologii rostlin a algologii. Mimo knih je ve fondu knihovny i rozsáhlá sbírka separátů. Mimo knihovny je vědeckým oddělením i externím zákazníkům k dispozici analytická laboratoř vybavená zejména pro chemické analýzy povrchových, podzemních a odpadních vod, analýzy půd a sedimentů.

Věda
pro veřejnost

cesta
k udržitelnému
rozvoji
OPVK logo