Jan Altman

E-mail: jan [dot] altman [at] ibot [dot] cas [dot] cz
Životopis
Rok narození: 
1985
Místo narození: 
Cheb
Vzdělání: 

2004-2007: bakalářský studijní program Ekologie, BF JČU v Českých Budějovicích
2008-2009: magisterský studijní program Biologie ekosystémů, PřF JČU v Českých Budějovicích
2007-2010: magisterský studijní program Botanika, PřF JČU v Českých Budějovicích
2010-2014: doktorský studijní program Botanika, PřF JČU v Českých Budějovicích

Obory vědeckého zájmu: 

dendroekologie; studium disturbancí lesních ekosystému pomocí letokruhových dat, druhová, prostorová a věková struktura horských lesů Jižní Koreje; ekologie a struktura horského lesa v Kamerunu; vlastnosti rostlin a jejich interakce pod vlivem globálního změn klimatu ve východním Ladakhu (Indie)

Vědečtí zaměstnavatelé: 

od 2009: Botanický ústav AVČR v.v.i.