Lubomír Adamec

Historie

Účet existuje již
6 let 6 týdnů
E-mail: lubomir [dot] adamec [at] ibot [dot] cas [dot] cz
Životopis
Rok narození: 
1958
Místo narození: 
Liberec
Vzdělání: 

1982: RNDr - Přírodovědecká fak. UK Praha, biologie obecná - fyziologie rostlin
1986: CSc. - Ústav experimentální botaniky ČSAV, Praha

Obory vědeckého zájmu: 

Propustnost rostlinných membrán pro ionty a vodní provoz rostlinných buněk.
Buněčná a orgánová elektrofyziologie intaktních vyšších rostlin.
Fotoperiodická květní indukce u Chenopodium rubrum.
Ekologie a fyziologie fotosyntézy vodních rostlin (alkalizace vodního prostředí, využívání CO2/HCO3-).
Korelace mezi fotosyntézou a příjmem minerálních iontů u listů vodních rostlin.
Fotosyntéza a respirace vodních masožravých rostlin.
Ekofyziologie Aldrovanda vesiculosa L. a vodních druhů Utricularia.
Ekofyziologie turionů vodních masožravých rostlin.
Minerální výživa masožravých rostlin.
Minerální výživa rašeliníků (Sphagnum).
Ekofyziologie pastí vodních druhů bublinatek.

Vědečtí zaměstnavatelé: 

1982-86: Ústav experimentální botaniky ČSAV, Praha 6
1986-současnost: Botanický ústav AV ČR, Úsek ekologie rostlin, Třeboň