Knihovna

image

Služby knihovny:
• Nákup knih podle požadavků a návrhů pracovníků ústavu.
• Prezenční studovna
- studium periodik
- publikační činnost pracovníků ústavu v tištěné formě od roku 1971
- rozšířená nabídka periodik – pravidelná cirkulace periodik mezi knihovnou Třeboň a Průhonice
• Výpůjční služby
• Meziknihovní výpůjčky z ČR i ze zahraničí
• Reprografické služby
• Referenční a informační služby