Knihovna

image

Oborové zaměření fondu: algologie, botanika, hydrobotanika, hydrobiologie, ochrana životního prostředí, ekologie, rybníkářství, ostatní vědní obory jsou zastoupeny jen okrajově. On-line katalog knihovny je dostupný zde.

Širší výběr botanické literatury vlastní Knihovna BÚ AV ČR v Průhonicích.

Studovna knihovny nabízí prezenční studium časopisů, publikační činnost pracovníků ústavu v tištěné formě od roku 1971, přístup na online katalog, internet. Rozšířená nabídka časopisů - soubor vybraných titulů časopisů z fondu knihovny v Průhonicích je pravidelně obměňován.
Knihovna poskytuje výpůjční služby, vyřizuje objednávky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR i ze zahraničí. Poskytuje rovněž bibliografické, referenční a faktografické informace a placené kopírovací služby. Fond knihovny je zpracován v systému ALEPH. Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Akademie věd České republiky v Praze.