2012-2014 CZ.1.07/2.3.00/35.0002: VĚDRO - Věda pro veřejnost/cesta k udržitelnému rozvoji

Trvání projektu: 
2012 - 2014
Poskytovatel podpory: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Hlavní řešitel: 
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

VĚDRO

Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0002

Příjemce podpory: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partneři: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Poskytovatel dotace (Řídící orgán OP VpK): Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zahájení projektu: 1. 7. 2012

Ukončení projektu: 30. 6. 2014

 

Popis projektu

Cílem projektu je popularizační formou zvýšit celospolečenské povědomí o výzkumné práci v moderních biologických oborech s důrazem na konkrétní zaměření příjemce podpory a partnerů projektu a motivovat studenty pro přírodovědná studia. Aktivity jsou zaměřeny na popularizaci formou výstav vědecké fotografie, na prezentaci vybraných VaV projektů na vzdělávacích veletrzích, na zpřístupnění vědeckých pracovišť ve Dnech otevřených dveří a na aktivní účast studentů při Dnech otevřených laboratoří. Studenty, odbornou veřejnost a učitele ZŠ a SŠ také oslovíme systematickými popularizačními přednáškami. K dalším významným aktivitám patří zajištění studentské odborné činnosti (SOČ), vedení POMVĚD a organizace specializovaných odborných kurzů a studentských praxí. Velmi atraktivním způsobem podchytí zájem žáků a studentů o přírodovědné obory přírodovědný kroužek. Mezi důležité formy popularizace řadíme interaktivní webové stránky a přípravu vzdělávacích filmů pro SŠ a VŠ.
Botanický ústav jako partner projektu se bude podílet zejména na přednáškách pro učitele ZŠ a SŠ (KA 9), zajištění prací studentské odborné činnosti (SOČ)(KA 10) a chodu přírodovědného kroužku (KA 12)(stránky oddílu viz volavky.trebonsko.org).
Více informací k projektu VĚDRO a jednotlivým klíčovým aktivitám (KA) na: http://www.bc.cas.cz/VEDRO/

OPVK logo