O pracovišti

image

Vedoucí: Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Zástupce vedoucí: Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

Pracoviště je součástí Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Byl založen v roce 1971 a od roku 1998 je společným pracovištěm Botanického ústavu a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Společné pracoviště zajišťuje návaznost vědeckého výzkumu na univerzitní vzdělávací program v oboru ekologie a systematická botanika.

Úsek ekologie rostlin je orientován na základní výzkum v oborech taxonomie, ekologie, morfologie a fyziologie sinic, řas a vyšších rostlin s dlouhodobou tradicí ekosystémových projektů řešených v Biosférické rezervaci Třeboňsko, ale také v dalších oblastech České republiky a v zahraničí.