Centrum pro algologii

image

Součástí Centra je také Sbírka autotrofních mikroorganizmů (CCALA) uchovávající více než 700 kmenů sinic a řas. Tyto kmeny jsou poskytovány výzkumným pracovištím pro vědecké práce, ale i školám všech stupňů pro využití ve výuce a komerčním společnostem pro využití ve výrobě.

Pracovníci Centra dále spravují a rozšiřují světovou databázi taxonomických informací o sinicích CyanoDB.cz a podílí se na výuce na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích a Přírodovědecké fakultě UK v Praze.